50-lecie utworzenia jednostek inżynieryjno-budowlanych

O nas

W listopadzie 2011 roku zebrał się Społeczny Komitet Organizacyjny, który postanowił zorganizować obchody „Jubileuszu 50-lecia rozpoczęcia działalności przez wojskową jednostkę inżynieryjno-budowlaną w Krotoszynie”. W skład Komitetu wchodzą osoby wywodzące się - poprzez swoją służbę i pracę z 35 batalionu inżynieryjno-budowlanego i później z 35 pułku inżynieryjno-budowlanego stacjonujących w minionych latach w obiektach koszarowych przy ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Są to: Jan Chmiel, Krzysztof Dominiak, Grzegorz Galicki, Piotr Jośko, Ryszard Klimas, Ryszard Ostałowski...
O nas
Historia

Historia

Po odzyskaniu niepodległości, w Krotoszynie stacjonował od 1920r. do wybuchu II wojny światowej 56 pułk piechoty wielkopolskiej.

Po zakończeniu II wojny światowej do 1950 roku 6 pułk artylerii lekkiej a w latach 1950 do 1955 12 pułk moździerzy. Przez następne 7 lat do 1962 roku koszary były zasiedlone przez ludność cywilną miasta a administracyjnie podlegały pod oddział gospodarczy jednostki wojskowej w Pleszewie. Jednostka inżynieryjno-budowlana była jedną z kolejnych jednostek wojskowych zlokalizowanych w historycznych koszarach dawniej nazywanych koszarami „Kościuszki”...
Program

Program

Dzień 15 września 2012 roku ma być dniem:

  • wyrażenia uznania i oddaniem pamięci wszystkim tym, którzy od 1962 roku do dnia dzisiejszego służyli i pracowali oraz nadal pracują w zmieniających się wojskowych i wojskowo-cywilnych strukturach o profilu inżynieryjno-budowlanym, budowlanym i remontowo-budowlanym w Krotoszynie;
  • przypomnienia i symbolicznego upamiętnienia służby i pracy na wojskowych budowach w innych garnizonach na terenie kraju ale przede wszystkim w Krotoszynie...

Partnerzy