50-lecie utworzenia jednostek inżynieryjno-budowlanych

O nas

W listopadzie 2011 roku zebrał się Społeczny Komitet Organizacyjny, który postanowił zorganizować obchody „Jubileuszu 50-lecia rozpoczęcia działalności przez wojskową jednostkę inżynieryjno-budowlaną w Krotoszynie”. W skład Komitetu wchodzą osoby wywodzące się - poprzez swoją służbę i pracę z 35 batalionu inżynieryjno-budowlanego i później z 35 pułku inżynieryjno-budowlanego stacjonujących w minionych latach w obiektach koszarowych przy ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Są to: Jan Chmiel, Krzysztof Dominiak, Grzegorz Galicki, Piotr Jośko, Ryszard Klimas, Ryszard Ostałowski...
O nas

Kontakt

Społeczny Komitet Organizacyjny,
Zakłady Remontowo Budowlane
WAM Sp. z o.o.
Zakład Terenowy nr 2
ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 12,
63-700 Krotoszyn

Jerzy Żyliński tel. nr 62-725-22-51 wew. 303
Piotr Jośko tel. nr 62-725-22-51 wew. 328


e-mail: piotr.josko@zrbwam.pl
www: www.50lat.pl

Partnerzy