50-lecie utworzenia jednostek inżynieryjno-budowlanych

Historia

Po odzyskaniu niepodległości, w Krotoszynie stacjonował od 1920r. do wybuchu II wojny światowej 56 pułk piechoty wielkopolskiej. Po zakończeniu II wojny światowej do 1950 roku 6 pułk artylerii lekkiej a w latach 1950 do 1955 12 pułk moździerzy. Przez następne 7 lat do 1962 roku koszary były zasiedlone przez ludność cywilną miasta a administracyjnie podlegały pod oddział gospodarczy jednostki wojskowej w Pleszewie. Jednostka inżynieryjno-budowlana była jedną z kolejnych jednostek wojskowych zlokalizowanych w historycznych koszarach dawniej nazywanych koszarami „Kościuszki”
Historia

O nas

W listopadzie 2011 roku zebrał się Społeczny Komitet Organizacyjny, który postanowił zorganizować obchody „Jubileuszu 50-lecia rozpoczęcia działalności przez wojskową jednostkę inżynieryjno-budowlaną w Krotoszynie”. W skład Komitetu wchodzą osoby wywodzące się - poprzez swoją służbę i pracę z 35 batalionu inżynieryjno-budowlanego i później z 35 pułku inżynieryjno-budowlanego stacjonujących w minionych latach w obiektach koszarowych przy ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Są to: Jan Chmiel, Krzysztof Dominiak, Grzegorz Galicki, Piotr Jośko, Ryszard Klimas, Ryszard Ostałowski, Jan Pawlik, Tadeusz Stachurski, Damian Wencławiak i Jerzy Żyliński.

Społeczny Komitet Organizacyjny zaprosił władze samorządowe w osobach Burmistrza Krotoszyna Pana Juliana Joksia i Starostę Krotoszyńskiego Pana Leszka Kulkę do współpracy w organizacji obchodów oraz w aktywnym udziale w Jubileuszu. Zaproszenie zostało przyjęte.

Spotkanie rocznicowe osób, które były na co dzień związane z wojskowymi jednostkami inżynieryjno-budowlanymi w Krotoszynie, zaplanowano na dzień 15 września 2012 roku. Przyjęto formę koleżeńskiego spotkania osób, które służyły i pracowały w ww. jednostkach oraz w instytucjach kontynuujących ich zadania.

Dotyczy to - poczynając od 1962 roku - znacznego grona osób. Podkreślenia wymaga fakt, iż w ostatnich latach istnienia wojskowej jednostki inżynieryjno-budowlanej stan osobowy kadry zawodowej i pracowników cywilnych wynosił ok. 450 osób, co było znaczące jeśli chodzi o ilość zatrudnionych wśród innych zakładów pracy w Krotoszynie.

Partnerzy