50-lecie utworzenia jednostek inżynieryjno-budowlanych

Kontakt

Społeczny Komitet Organizacyjny,
Zakłady Remontowo Budowlane
WAM Sp. z o.o.
Zakład Terenowy nr 2
ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 12,
63-700 Krotoszyn

Jerzy Żyliński tel. nr 62-725-22-51 wew. 303
Piotr Jośko tel. nr 62-725-22-51 wew. 328
Kontakt

Program

Dzień 15 września 2012 roku ma być dniem:
 • wyrażenia uznania i oddaniem pamięci wszystkim tym, którzy od 1962 roku do dnia dzisiejszego służyli i pracowali oraz nadal pracują w zmieniających się wojskowych i wojskowo-cywilnych strukturach o profilu inżynieryjno-budowlanym, budowlanym i remontowo-budowlanym w Krotoszynie;
 • przypomnienia i symbolicznego upamiętnienia służby i pracy na wojskowych budowach w innych garnizonach na terenie kraju ale przede wszystkim w Krotoszynie;
 • wspomnienia o: żołnierzach zawodowych tj. kadrze dowódczej, budowlanej, technicznej, wychowawczej, kwatermistrzowskiej i innych komórek organizacyjnych, żołnierzach zasadniczej służby wojskowej, o wszystkich pracownikach cywilnych wojska i oficerach służby okresowej, o podchorążych Szkół Podoficerów Rezerwy i Szkół Oficerów Rezerwy, o junakach obrony cywilnej, o żołnierzach rezerwy;
 • chwilą zadumy i oddania pamięci tym, którzy tutaj w Krotoszynie służyli i pracowali ale już odeszli od nas.
Służyć temu będzie realizacja ustanowionego przez Komitet PROGRAMU, w którym m.in. uwzględniono:
 • odsłonięcie tablicy pamiątkowej,
 • Mszę św. w intencji żyjących i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska,
 • część oficjalną w kinie PRZEDWIŚNIE
 • spotkanie w restauracji CRISTAL.
W spotkaniu koleżeńskim w restauracji może wziąć udział każda z ww. osób, która spełni następujące ustalenia Społecznego Komitetu Organizacyjnego:

1. dokona wpłaty kwoty 100 zł na konto do dnia 31.08.2012r.

Bank Zachodni WBK S.A.
I Oddział w Krotoszynie
ul. Sienkiewicza 12A
63-700 Krotoszyn
Nr konta 72 1090 1157 0000 0001 1891 8270
z dopiskiem „50-lecie”;

2. zadzwoni do:
 • kol. Jerzego Żylińskiego na tel. nr 62-725-22-51 wew. 303 lub
 • kol. Piotra Jośki na tel. nr 62-725-22-51 wew. 328
 • podając swój adres w celu wysłania zaproszenia i informując o dokonanej wpłacie;
3. będzie się komunikować – jeśli zajdzie taka potrzeba – poprzez:
 • ww. nr telefonów lub
 • pocztą elektroniczną na adres: piotr.josko@zrbwam.pl lub listownie na adres:

  Społeczny Komitet Organizacyjny,
  Zakłady Remontowo Budowlane
  WAM Sp. z o.o.
  Zakład Terenowy nr 2
  ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 12,
  63-700 Krotoszyn
4. okaże się przy wejściu na spotkanie w restauracji zaproszeniem, które zostanie wysłane zainteresowanemu po zrealizowaniu ww. punktów 1 i 2.

Partnerzy